Skylift/Mobila arbetsplattformar

(1 dag)

Stöd för arbetsmiljöutbildningar

Vi är godkända utbildningsanordnare åt AFA Försäkring, vilket innebär att ni kan söka stöd för era arbetsmiljöutbildningar om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven. Ansökan görs till AFA Försäkring.


Om utbildningen Skylift/Mobila Arbetsplattformar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha både teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.


Vår utbildning på skylift / mobila arbetsplattformar betonar starkt säkerhetsaspekterna kring arbetet med saxliftar, bomliftar och andra typer av liftar. Utbildningen består av en teoretisk grundkurs som man utför via webben som sedan följs upp med praktisk körning.


Syftet med utbildningen Skylift/Mobila Arbetsplattformar

Att deltagarna efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska ha den teoretiska och praktiska kunskapen som krävs för att uppfylla arbetsmiljökraven. De ska kunna veta hur liftar hanteras och förs fram på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att undvika olyckor och skador.


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Risker och säkerhetsbestämmelser
  • Klassificering
  • Trafikbestämmelser
  • Kontroller och daglig tillsyn
  • Säkerhet


Målgrupp

Personal som arbetar med eller i sitt arbete kommer i kontakt med liftar.
Den som kör lift och behöver kunskap om liftens konstruktion, handhavande och tillsyn.
Arbetsledare och chefer som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön och säkerheten.
Lagkravet är att arbetstagare som arbetar i lift ska ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap och ansvaret för att detta uppfylls ligger hos arbetsgivaren.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.


Ort för skyliftutbildning

Utbildningen erbjuds utifrån konceptet Blended Learning. Blended Learning betyder blandade lärmiljöer i detta fall innebär det att ni kommer att göra den teoretiska delen online i vår läroportal. Utbildningen ges som en streamade distansutbildning där deltagaren inhämtar kunskap via film och text och dessa kunskaper examineras sedan genom ett kunskapsprov. Den praktiska delen kommer sedan att examineras på plats hos er eller på annan plats efter överenskommelse.


Utbildningens längd

1 dag totalt


I priset för skyliftutbildning ingår

Kursintyg samt ett liftkort med 5 års giltighetstid.


Boka

Klicka på boka knappen och fyll i formuläret. Om ni har några frågor kontakta oss så hjälper vi dig.