skyliftutbildning

Skylift/Mobila arbetsplattformar

Om oss


Gå utbildningen Skylift/Mobila Arbetsplattformar hos oss. Vi utbildar både de som arbetar med liftar eller i sitt arbete kommer i kontakt med liftar. Detta gäller de som kör lift och behöver kunskap om liftens konstruktion, handhavande och tillsyn och arbetsledare och chefer som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön och säkerheten. Enligt lagen ska de som arbetar i lift ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap. Ansvaret för att detta uppfylls ligger hos arbetsgivaren.


Skyliftutbildning.online är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30-tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Liftar

Liftar är en viktig del av modern bygg- och underhållsindustri. Dessa maskiner möjliggör arbete på höga höjder som annars skulle vara omöjligt att utföra. Det finns många olika typer av liftar, inklusive skyliftar, saxliftar, bomliftar och teleskopiska liftar. Varje typ av lift har sina egna unika fördelar och användningsområden.


Skyliftar

Skyliftar, även kända som högliftar, är ett vanligt förekommande verktyg för att utföra arbete på höga höjder. Dessa liftar har en teleskopisk bom som kan förlängas och höjas för att nå högre höjder. Skyliftar kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive trädgårdsarbete, reparation av tak och fasader, installation av belysning och kameror, och mycket mer.

En skylift kan köras från marken eller från plattformen. För att köra en skylift från marken krävs vanligtvis en kvalificerad förare som är utbildad för att hantera maskinen. För att köra en skylift från plattformen krävs en särskild utbildning och kompetens.


Saxliftar

Saxliftar, även kända som arbetsplattformsliftar, är en annan vanlig typ av lift som används för att utföra arbete på höga höjder. Dessa liftar har en plattform som kan höjas och sänkas längs en vertikal sax. Saxliftar kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive underhåll och reparation av byggnader och infrastruktur, installation av belysning och kameror, och mycket mer.

För att köra en saxlift krävs vanligtvis en kvalificerad förare som är utbildad för att hantera maskinen. Det krävs också att användaren bär lämplig skyddsutrustning, inklusive en säkerhetssele och en hjälm.


Bomliftar

Bomliftar, även kända som teleskopiska liftar, är en annan vanlig typ av lift som används för att utföra arbete på höga höjder. Dessa liftar har en teleskopisk bom som kan höjas och sänkas för att nå högre höjder. Bomliftar kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive underhåll av träd, reparation av tak och fasader, installation av belysning och kameror, och mycket mer.

För att köra en bomlift krävs vanligtvis en kvalificerad förare som är utbildad för att hantera maskinen. Det krävs också att användaren bär lämplig skyddsutrustning, inklusive en säkerhetssele och en hjälm.


Teleskopiska liftar

Teleskopiska liftar är en annan typ av lift som används för att utföra arbete på höga höjder. Dessa liftar har en teleskopisk arm som kan förlängas och höjas för att nå högre höjder. Teleskopiska liftar kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive underhåll av träd, reparation av tak och fasader, installation av belysning och kameror, och mycket mer.

För att köra en teleskopisk lift krävs vanligtvis en kvalificerad förare som är utbildad för att hantera maskinen. Det krävs också att användaren bär lämplig skyddsutrustning, inklusive en säkerhetssele och en hjälm.

Krav på kompetens och utbildning


Kompetenskrav liftar

För att köra en lift krävs vanligtvis att användaren har en viss nivå av kompetens och utbildning. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning krävs det att användare av liftar ska ha genomgått en utbildning som ger kunskap om arbete på hög höjd, liftens funktion och användning, samt om risker och säkerhetsåtgärder.

Utbildningen ska inkludera både teoretisk och praktisk utbildning, samt en utvärdering av användarens kompetens. Användare som inte har genomgått lämplig utbildning ska inte använda liftar.


Skyddsutrustning

För att använda en lift krävs det också att användaren bär lämplig skyddsutrustning. Detta inkluderar vanligtvis en säkerhetssele och en hjälm. Säkerhetsbältet ska vara fastsatt till liftens plattform eller korg, och användaren ska vara fastsatt i bältet under användning.

Användare bör också bära lämplig klädsel och skor, inklusive byxor och skor som täcker fotleden. Användare bör undvika löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i liftens mekanism eller förhindra rörelsefriheten.


Sammanfattning

Liftar är viktiga verktyg för att utföra arbete på höga höjder, inklusive underhåll av byggnader och infrastruktur, trädgårdsarbete, installation av belysning och kameror, och mycket mer. Det finns många olika typer av liftar, inklusive skyliftar, saxliftar, bomliftar och teleskopiska liftar.

För att köra en lift krävs vanligtvis en viss nivå av kompetens och utbildning, samt lämplig skyddsutrustning. Användare som inte har genomgått lämplig utbildning ska inte använda liftar, och det är viktigt att alltid bära lämplig skyddsutrustning under användning.

Andra viktiga saker är korrekt och tillräckligt underhåll av liftarna. Detta inkluderar regelbunden inspektion och rengöring, kontroll av hydrauliska och elektriska system, och byten av slitna eller trasiga delar. En dåligt underhållen lift kan innebära en ökad risk för olyckor och skador.

Det är också viktigt att tänka på säkerhet vid användning av liftar i närheten av högspänningsledningar. Liftar bör inte användas inom en viss radie av högspänningsledningar, och användare bör vara medvetna om var dessa ledningar finns. Det är också viktigt att följa lokala lagar och föreskrifter som gäller för användning av liftar i närheten av högspänningsledningar.

Man behöver också ha en plan för nödsituationer och olyckor. Användare av liftar bör vara medvetna om hur man hanterar olyckor eller nödsituationer, och det är viktigt att ha lämplig utrustning och första hjälpen-kit tillgängligt. Användare bör också ha en plan för hur man kontaktar räddningstjänst och hur man får hjälp om något skulle gå fel.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha lämplig utbildning, skyddsutrustning och underhåll av liftar för att säkerställa en säker och effektiv användning av dessa verktyg. Man bör också ta hänsyn till säkerhetsaspekter som högspänningsledningar och nödsituationer.

 

Kontakta oss