skyliftutbildning

Skylift/Mobila arbetsplattformar

Om oss


Gå utbildningen Skylift/Mobila Arbetsplattformar hos oss. Vi utbildar både de som arbetar med liftar eller i sitt arbete kommer i kontakt med liftar. Detta gäller de som kör lift och behöver kunskap om liftens konstruktion, handhavande och tillsyn och arbetsledare och chefer som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön och säkerheten. Enligt lagen ska de som arbetar i lift ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap. Ansvaret för att detta uppfylls ligger hos arbetsgivaren.


Skyliftutbildning.online är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30-tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Kontakta oss